data: 2009-06-01

Certyfikat Księgowy

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022, z poźn. zm.) zaświadcza się,

że Pani Marzena Gezler, ur. 30.05.1980r. w Pszczynie

jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

mgr Marzena Gezler Cert