Data: 2008-09-01

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Uzyskany przez mgr Marzenę Gezler w 2008 roku, wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Niniejszy dokument zezwala na kompleksowe świadczenie usług księgowo-podatkowych oraz zarządczych,
zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

mgr Marzena Gezler