Ubezpieczenia społeczne

Ile powinien odkładać na emeryturę przedsiębiorca?

Im większa luka pomiędzy obecnymi dochodami a spodziewaną państwową emeryturą, tym więcej należałoby oszczędzać, chcąc na starość utrzymać podobny standard życia. Przedsiębiorca, który dziś zarabia ok. 5 tys. zł, powinien odkładać minimum 380 zł miesięcznie.

Aż jedna trzecia Polaków przepytywanych przez CBOS i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami twierdzi, że nie jest w stanie przeznaczyć żadnych środków na dodatkowe oszczędzanie z myślą o emeryturze. 17 proc. uważa, że mogłoby przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 100 zł miesięcznie, a kolejne 17 proc. byłoby skłonne odkładać od 100 do 199 złotych. Czy to wystarczy, by uzupełnić głodową emeryturę z obowiązkowych dwóch filarów – ZUS-u i OFE?

Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarabia dziś na rękę ok. 5 tys. zł miesięcznie. Jego państwowa emerytura, ze względu na niskie obowiązkowe składki, niewspółmierne do jego faktycznych dochodów, wyniesie ok. 800 złotych. A to oznacza, że jego luka dochodowa wynosi 4200 złotych. Tym samym, jeśli chciałby utrzymać podobny do obecnego poziom życia na emeryturze, musiałby zgromadzić ok. 756 tys. złotych (przy założeniu, że z oszczędności korzysta przez 15 lat od momentu przejścia na emeryturę). Dwieście złotych odkładane przez 40 lat (z 7-procentową stopą zwrotu) dałoby kwotę ok. 530 tys. złotych. Aby osiągnąć cel i uzbierać 756 tys. zł, musiałby oszczędzać miesięcznie prawie 380 zł, począwszy od 25. roku życia. Gdyby oszczędzał krócej, bo nie 40, ale 30 lat, miesięczna kwota wzrosłaby już do ok. 750 zł miesięcznie. Tymczasem, jak wynika ze wspomnianych wcześniej badań CBOS-u, tylko 4 proc. ankietowanych byłoby w stanie przeznaczyć na dobrowolne oszczędzanie na emeryturę od 300 do 399 zł, a zaledwie 3 proc. – od 500 do 1000 zł miesięcznie.
Przytoczone liczby jasno wskazują, jak bardzo potrzebne jest regularne oszczędzanie i jak niewiele planujemy zrobić, by poprawić jakość naszego życia na emeryturze. Wiele osób z pewnością będzie się bronić, że nie stać ich na odkładanie pieniędzy (przedsiębiorcy mają dodatkowy argument: nieregularne dochody). Prawda jest jednak taka, że im szybciej zaczniemy oszczędzać, tym mniej obciążymy nasz obecny budżet, zabezpieczając sobie finansową przyszłość. 

Źródło: Adam Bujalski, księgowy Tax Care

[Powrót]