Limity podatkowe na 2012 rok

 

Znamy już limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2012 r. Z uwagi na wysoki kurs euro, wszystkie limity w przyszłym roku będą znacznie wyższe.

Obliczanie limitów podatkowych kwot euro na walutę polską opiera się na średnim kursie euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku wcześniejszego niż rok na który limity mają zostać obliczone. Jednak 1 października był dniem w którym NBP nie ogłosił kursu waluty, w takim wypadku do obliczania limitów VAT, PIT oraz CIT uwzględnia się wg kursów z dnia 3 października. Obliczenia zaokrąglane są do 1 000 zł

Tabela kursów walutowych NBP nr 191/A/NBP/2011, średni kurs euro w dniu 3 października 2011 r. wynosił 4,4370 zł.

Mały podatnik

Jeśli przychody (brutto) podatnika w roku 2011 nie przekroczyły kwoty 5 324 000 zł to uzyskuje on status małego podatnika w roku 2012.

Informacje wstępne

Statusowi małego podatnika przysługuje możliwość korzystania z przywilejów takich jak:

- metoda kasowa rozliczeń VAT,

- kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek,

- jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej lub uproszczonej.

 

Limit pełnej rachunkowości wg ustawy:

1 200 000 euro ----- [Limit w zł] 4 784 400 zł ----- [Rok obrotowy] 2011
1 200 000 euro ----- [Limit w zł] 5 293 440 zł ----- [Rok obrotowy] 2012

Pełne tabele podaje artykuł:

http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/3009-podatki-2012-nowe-limity-10461/

 

[Powrót]