Data: 2009-08-25

Uzyskanie uprawnień certyfikatora energetycznego

 

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
uzyskane zostało przez mgr Krzysztofa Gezler świadectwo wystawione przez Ministerstwo Infrastruktury, zezwalające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Krzysztof Gezler Certyfikat

Uzyskanie niniejszego świadectwa pozwoliło naszej firmie udostępnić Państwu nowy dział Certyfikatów Energetycznych.
Zarówno my, jak i Śląskie Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych Oddział Bielsko-Biała, do którego należy nasza firma - zapewniamy Państwa o wysokiej jakości naszych pomiarów, krótkim czasie ich wykonywania oraz zachowaniu konkurencyjnych cen usług.

 

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy KKP-GEZLER