Swoboda działalności gospodarczej

Zawiesić działalność na kilka dni

W nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest możliwość zawieszenia działalności firmy nawet na kilka dni.

Obecny teraz minimalny okres zawieszenia działalności to miesiąc. "Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni" - czytamy w komunikacie CIR.

Nowe przepisy

Projekt reguluje też kwestie zawieszania tej działalności przez przedsiębiorców, którzy wykonują ją w różnych formach prawnych. "Na podstawie obecnych przepisów nie mogą oni zawiesić działalności wykonywanej w jednej formie, a utrzymać drugiej formy lub pozostałych. Nowe przepisy to zmieniają. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą tylko w jednej z nich" - napisano w komunikacie.

Projekt zawiera też nowe rozwiązania, które modyfikują przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki nim ma się stać bardziej funkcjonalna. CEIDG powinien zacząć działać od lipca tego roku. System umożliwia ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępnia informacje o przedsiębiorcach. CEIDG będzie prowadzony przez ministra gospodarki.

Będzie łatwiej

Zgodnie z projektem, podstawową formą wpisu do CEIDG będzie tzw. samorejestracja, czyli składanie wniosku przez przedsiębiorcę za pomocą formularza na stronie internetowej. Jednocześnie taki wniosek będzie można też złożyć pisemnie. "Przedsiębiorca sam zdecyduje czy wniosek (w formie papierowej) o wpis do CEIDG złoży urzędzie gminy, czy w urzędzie skarbowym. (...) Dzisiaj przedsiębiorca wniosek o wpis do gminnej ewidencji działalności gospodarczej może złożyć tylko w gminie. Jednocześnie odrębny wniosek o wyborze formy opodatkowania działalności musi dostarczyć do urzędu skarbowego" - napisano w komunikacie.

W ramach CEIDG przewidziano także uruchomienie tzw. rejestru pełnomocnictw, który zacząłby funkcjonować od stycznia 2012 r. Chodzi o rejestr pełnomocników, którzy reprezentują przedsiębiorców.

Jednocześnie obowiązujące przepisy doprecyzowano tak, aby przedsiębiorca mógł podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z założeniami rozwiązanie to ma być korzystne dla firm, ponieważ wpis do CEIDG oznacza, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały pozytywnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach i są poprawne. Wskazano, że przedsiębiorca we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności, niż dzień złożenia wniosku.

Na przedsiębiorców, którzy są wspólnikami spółek cywilnych, nałożono obowiązek podawania informacji o numerach NIP i REGON tych spółek. Jak podało CIR, większość przepisów ma obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

Inne zmiany

Zgodnie ze zmianami, właściciel nie będzie musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę również drogą elektroniczną.

Zgodne z nowymi przepisami, wniosek o wpis do ewidencji będzie można złożyć elektronicznie nie tylko przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego, ale też np. przez zaufany profil na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Autorzy zmian chcą też, by system automatycznie informował wnioskodawcę o ewentualnych błędach popełnionych we wniosku i wskazał je. Nową firmę nadal będzie można zarejestrować składając tradycyjny - papierowy - wniosek o wpis do ewidencji. Ułatwieniem ma być możliwość złożenia go w urzędzie skarbowym, a nie tylko w urzędzie gminy, jak obecnie. Nie będzie też obowiązku składania go w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania - będzie można dowolnie wybrać urząd, a ten przekaże wniosek do ewidencji CEIDG. Teraz średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi cztery tygodnie. Nowe przepisy zamiast terminu "niezwłocznie" wprowadzają siedmiodniowy, a gdy będzie potrzebna konsultacja - czternastodniowy termin odpowiedzi.Źródło: Interia.pl/PAP

[Powrót]