CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

KONKURENCYJNIE - KOMPLEKSOWO - PROFESJONALNIE

Odwiedzasz naszą stronę? Kliknij i dodaj punkt - wystarczy jedno kliknięcie.

Zapewniając komfortowe usługi...

Z myślą o zapewnieniu Państwu pełnego komfortu oraz kompleksowej pomocy już od podstaw,
pragniemy polecić nasze usługi wystawiania świadectw certyfikatów energetycznych.

Czym są świadectwa energetyczne ?

Są to certyfikaty określające szacowaną bądź rzeczywistą wartość energetyczną,
potrzebną do spełnienia wielu potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku.
Wartość ta informuje o ilości energii potrzebnej do:

ogrzewania (c.o.)
ciepłej wody użytkowej (c.w.u)
chłodzenia struktur budynku
wentylacji
oświetlenia

ce kkp-gezler

Prościej mówiąc...

Świadectwo energetyczne jest dokumentem prawnym wystawianym przez uprawnione osoby, który jest wymagany przez odpowiednie organy publiczne w celu oddania budynku, lokalu do użytkowania.
Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej.

Tak więc jest to dokument, który pozwoli użytkownikowi określić szacunkowe koszty jakie będzie musiał ponieść na utrzymanie budynku w skali roku. Certyfikator zaproponuje również możliwe zmiany, które obniżą w/w koszty.

Dzięki czemu użytkownik obiektu zminimalizuje znacznie swoje wydatki związane z utrzymaniem odpowiednich temperatur i obiegu powietrza a dodatkowo przyczyni się do lepszej ochrony środowiska.

Ważny dokument...

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznych jest obowiązkowe do przeprowadzenia
od dnia 1 stycznia 2009 r. wg przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok)
6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
7. wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat, lecz w momencie przeprowadzania
remontów i przebudowy - świadectwo energetyczne należy przeprowadzić ponownie.

Więcej informacji na temat certyfikatu energetycznego można uzyskać na stronie www.ekobudowanie.pl


Zobacz również

Usługi księgowe [przejdź] [pobierz biuletyn ofertowy pdf]
Usługi informatyczne [przejdź]
Sklep komputerowy [przejdź]
Index strony [Mapa strony]