REGULAMIN KKP-GEZLER

[Powrót]

 

1. Dział informatyczny Firmy Kancelaria Księgowo-Podatkowa Marzena Gezler prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów teleinformatycznych, ponadto świadczy usługi informatyczne na terenie Polski.

2. Dział informatyczny podlegający pod Firmę Kancelaria Księgowo-Podatkowa Marzena Gezler, zwany dalej KKP-GEZLER działający pod adresem www.kkp-gezler.pl świadczy sprzedaż internetową i telefoniczną według wskazań umieszczonych pod adresem www.kkp-gezler.pl.

3. Zawartość sprzedaży towarów i usług umieszczonych pod adresem www.kkp-gezler.pl nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient kontaktując się poprzez mail oraz telefonicznie z Firmą KKP-GEZLER składa zapytanie ofertowe - prośbę o przedstawienie właściwego produktu dla klienta.

4. Klient po zapoznaniu się z ofertą KKP-GEZLER, skłonny jest do złożenia konkretnego zamówienia zgodnego ze wskazaniami ofertowymi oraz handlowca KKP-GEZLER, co wnioskuje złożeniem oferty kupna określonego towaru bądź usługi.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wnioskuje przejściem zamówienia klienta do realizacji.

6. Wszystkie ceny umieszczone w dziale informatycznym KKP-GEZLER są wartościami brutto podanymi w złotych polskich [PLN] i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania konkretnego zamówienia i wykazywany kupującemu.
Wartość kosztów przesyłki podawany wraz z podatkiem VAT.

7. Dział informatyczny KKP-GEZLER przewiduje w swojej ofercie pakiety zniżkowe dołączone do pakietów usług. Wartość zniżkowa podawana jest w jednostce procentowej, przedstawianej w ofercie pakietów na usługi informatyczne.

8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia (poz. 4).
KKP-GEZLER zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty działu informatycznego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie KKP-GEZLER, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji (poz. 5).

9. KKP-GEZLER zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

10. Promocje organizowane przez dział informatyczny KKP-GEZLER są ograniczone czasowo i ilościowo.
Limity są podawane przy promocji oraz w przedstawionej ofercie przesłanej do klienta.

11. Do każdej przesyłki dołączona jest Faktura VAT oraz dodatkowe wymagane dokumenty do produktu. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa (poz. 5).

12. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT.
Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
- kontakt telefoniczny (+48) 602 849 708
- kontakt pocztą elektroniczną e-mail na adres: kkp.slawomir.klimek@gmail.com
- kontakt pocztą elektroniczną e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kkp-gezler.pl

13. Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1.
W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

14. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć skierowanie zamówienia pisemnego bądź w formie elektronicznej podanego w poz. 4 na adres e-mail poz. 12. od klienta do handlowca KKP-GEZLER.
Poprawne złożenie zamówienia definiuje następujące kwestie:
- dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
- pełne dane kontaktowe i adresowe firmy wymagane do FA-VAT
- co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
- sposób płatności
- sposób transportu / odbioru

15. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym numeru telefonu.

16. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

17. KKP-GEZLER zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy w sytuacji wystąpienia niemożliwości technicznych transportu towaru zamówionego przez klienta.

18. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z działem informatycznym KKP-GEZLER leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

19. Klienci, którzy składając zamówienie e-mailowo będą poinformowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną na ten sam adres e-mail.

20. Należności za zamówione towary regulowane są przy jego zamówieniu w formie przedpłaty przelewem na konto bankowe KKP-GEZLER wraz z kosztami przesyłki.

21. Należność w formie przelewu bankowego na następujące dane:
Kancelaria Księgowo-Podatkowa Marzena Gezler
PKO BP S.A. Oddział Pszczyna
nr rachunku: 78 1020 2528 0000 0402 0258 0405

22. Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia (podany w odpowiedzi e-mail po złożeniu zamówienia).

23. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku dokonania przedpłaty
w momencie wpływu środków na KKP-GEZLER.

24. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

25. Na czas dostarczenia zamówionej przesyłki składa się czas przekazania przez firmę KKP-GEZLER zakupionego towaru do firmy kurierskiej, który wynosi 1 dzień a następnie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską do klienta. Końcowy czas dostarczenia zakupionego towaru do klienta od chwili jego zakupu wynosi zazwyczaj 2-3 dni roboczych.

26. Przy zamówieniach niestandardowych oraz większej ilości towarów - czas realizacji i dostawy może ulec zmianie co wnioskuje wysłaniem informacji o terminie dostawy dla klienta.

27. Dołożono wszelkich starań by podane dane i specyfikacja techniczna produktów była zgodna ze stanem rzeczywistym, jednak mogą wystąpić różnice w opisie towaru.

28. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

29. Ilość produktów umieszczonych w dziale informatyczny KKP-GEZLER jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji.

30. KKP-GEZLER nie prowadzi sprowadzania towaru pod zamówienie klienta lecz sprzedaż bazującą na aktualnej dostępności produktów.

31. Wyjątkiem jest złożenie zapytania ofertowego przez klienta do firmy KKP-GEZLER, która zobowiązuje się do przygotowania zestawu ofertowego pod wskazania klienta, bazującego na aktualnym stanie dostępności towarów.

32. Wszystkie oferty zamieszczone w dziale KKP-GEZLER na stronie internetowej www.kkp-gezler.pl są ważne na terenie Polski.

 

[Powrót]