data: 2010-03-19

Certificate of Achievements

 

Certyfikat wydany przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów WSBiF w Bielsku-Białej

Certyfikat dotyczący ukończenia z wynikiem bardzo dobrym szkolenia z systemu operacyjnego Windows 2008 dla Sławomira Klimek z programu szkoleniowego Microsoft IT Academy Programme.

Certyfikat świadczy o doskonałej znajomość oprogramowania Windows Server 2008.